Marijke Creveld - Klassieke homeopathie

Wie is Marijke Creveld?Geregistreerd lid van de NVKH: Nederlandse Vereniging voor Klassiek Marijke Creveld Homeopaten. Registertherapeut BCZ : Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ ).

Marijke Creveld volgde een zesjarige opleiding klassieke homeopathie aan het Nederlands College voor Natuurgeneeskunde te Hilversum. In 1990 startte ze met haar praktijk in Zwolle. Voor haar persoonlijke ontwikkeling en om haar patiënten nog beter te kunnen begeleiden, heeft ze diverse opleidingen en workshops gevolgd. Zij neemt jaarlijks deel aan nationale en internationale seminars en nascholingen.

Voordat Marijke met haar opleiding homeopathie begon, was ze werkzaam als plantenecoloog. Ze heeft hierin een promotieonderzoek gedaan en vervolgens heeft ze voor verschillende opdrachtgevers ecologisch werk verricht. Eén van de opdrachten was het inventariseren van oude inheemse bomen en struiken in Nederland en België gedurende een aantal jaren.

Sinds 1999 is Marijke naast haar homeopathische praktijk ook bezig met onderzoek aan nieuwe klassiek homeopathische geneesmiddelen. Deze middelen zijn gemaakt van bijzondere bomen. Eén daarvan is Diospyros kaki, de Kakiboom in Nagasaki die in 1945 de plutoniumbom overleefd heeft. Er zijn aanwijzingen dat deze boom helpt bij klachten door straling (radio- en chemotherapie, electromagnetische straling), trauma's en vuur. Een andere boom is Welwitschia. De ervaringen wijzen erop dat deze boom lijkt te helpen bij problemen veroorzaakt door de veelheid aan prikkels (meestal bij hooggevoelige mensen). Deze twee bomen lijken beide te helpen bij het gevoel te moeten overleven. Meer onderzoek moet nog verricht worden.

Marijke heeft de laatste jaren nationaal en internationaal lezingen gegeven over deze bijzondere bomen zowel aan vakgenoten (o.a. aan Homeopaten Zonder Grenzen) als aan andere geïnteresseerden.